ESC را برای بستن فشار دهید

مهندسی اجتماعی چیست؟چگونه باعث هک می شود خطرناک ترین هک

keleis andre 0 401

مهندسی اجتماعی را می توان یکی از خطرناک ترین روش های هک کردن و به خطر انداختن امنیت کاربران در بستر اینترنت دانست. Social Engineering یک هنر فریب افراد می…

ادامه مطلب